PRT STAFF

REGULAR TEACHER (PRT)

1.

Mrs  Manjeet Kaur

M A, B Ed

2.

Mrs  Poonam Khanna

M A, B Ed

3.

Mrs  Pragati Goyal

M A, B Ed

4.

Mrs  Amarjeet Kaur

M A, B Ed

5.

Mrs  Arti Kulshreshtha

M A, B Ed

6.

Dr    Satendra Mohan Tara

M A, PGDCA,DCA,CIC, PhD

7.

Mrs  Mahima Sharma

M Sc, B Ed

8.

Mrs  Vineeta Jain

M A, B Ed

9.

Mr Rajiv Pundir

B Sc, B Ed, CIC

 

PRT TEACHER (CONTRACTUAL)

1.

Ms Vineeta Saxena

B Sc, B Ed

2.

Ms Tabassum Bahar

M A, B Ed

3.

Mrs Sherly Jopson

B Sc, B Ed

4.

Mrs Vandana Bhadauria

M Com, B Ed

5.

Mrs Reena Singh

MFA

6.

Mrs Neha Bhardwaj

M Com, B Ed

7.

Mrs Manisha Lal

M Sc, B Ed

8.

Mrs Sonali Sharma

M Sc, B Ed

9.

Mrs Meenu Sen

B A, Sangeet Visharad

10.

Ms Renu Tomar

B Sc, B Ed

11.

Ms Sharmistha Banerjee

M A, B Ed

12.

Mrs Sadhna Vaid

M Sc, B Ed

13.

Mrs Sonia Gupta

M A B Ed

14.

Mrs Kiran Singh

M A, B Ed

15.

Ms Bandana Kumari Chauhan

B A, B Ed

16.

Mrs Geetanjali Sharma

B Com, B Ed

17.

Mrs Sangita Jha

M Sc, B Ed

18.

Mrs Indu Bala Kushwah

M Sc, M Ed, M Phil

19.

Mrs Manju Das

B Sc, B Ed

20.

Mrs Manisha Sajeesh

MA, B Ed

21.

Mrs Neha Singh

B Com, B Ed

22.

Mrs  Remya Rajan

M Sc, B Ed

23.

Mrs Hemlata  G  Kadam

B Sc, B Ed

24.

Mrs Raksha Sharma

M Com, B Ed

25.

Ms  Preeti  Chauhan

M Com, B Ed

26.

Ms  Chandra  Rawat

BA, B P Ed

27.

Ms  Poonam Sharma

M. Sc, B Ed

28.

Ms  Sunanda Tiwari

M Sc, B Ed

29.

Ms  Shweta Yadav

M Sc, B Ed

30.

Ms  Savita Solanki

M Sc, B Ed

31.

Ms  Ranjana Yadav

M Sc, B Ed

32.

Ms  Jyoti Rathore

M Com, B Ed

33.

Ms  Himanshu Sarvesh Gautam

M Sc, B Ed

34.

Ms  Kimi Bhatia

M Sc, B Ed

 

PRT TEACHER (ADHOC)

1.

Mrs Devi Pathak

BBM, B Ed

2.

Mrs Anita  Bhandari

M Com, B Ed

3.

Ms  Priyanka Kumari Baghel

B Com, B Ed